Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijzigingsregeling SEEH 2020

Aanleiding voor het nu aanpassen van de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (hierna: SEEH) is een aantal zaken waar nu tegen aan wordt gelopen bij de uitvoering van de SEEH in de praktijk. De SEEH wordt op 2 punten gewijzigd: - De subsidie wordt opengesteld voor gemengde VvE-complexen (met zowel koop- als huurwoningen), waarbij ook subsidie aan de VvE wordt gegeven voor de huurwoningen, en niet langer enkel subsidie wordt verleend voor de koopwoningen; - Woonwagens en woonboten worden toegevoegd als doelgroep bij de SEEH.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister BZK
Soort regeling Regeling
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK011019

Opschrift

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van [PM datum], nr. 2019-0000582674 tot wijziging van de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis ter uitbreiding van de gesubsidieerde doelgroepen

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 09-06-2020 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
07-07-2020 Internetconsultatie (eind)
Bekendmaking 21-08-2020 Bekendmaking
01-09-2020 Inwerkingtreding

Startpagina

Acties

Delen regeling