Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

Met dit wetsontwerp worden tijdelijk wijzigingen doorgevoerd in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek omtrent de turboliquidatie. De wijzigingen betreffen de introductie van een financiële verantwoordingsverplichting voor bestuurders en de mogelijkheid om een civielrechtelijk bestuursverbod op te leggen in geval van misbruik. Doel hierbij is om het vertrouwen in de regeling te vergroten en de turboliquidatie op die manier een toegankelijker instrument te maken voor ondernemers die – al dan niet vanwege de gevolgen van de uitbraak van het COVID-19 virus – hun bedrijf willen beëindigen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Rechtsbescherming
Soort regeling Wet
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 36172
KetenID WGK011023

Opschrift

Wet tot tijdelijke wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Faillissementswet en de Wet op de economische delicten in verband met het vergroten van transparantie bij de ontbinding van rechtspersonen zonder baten en de invoering in dat kader van de mogelijkheid van een civielrechtelijk bestuursverbod (Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 28-06-2021 Internetconsultatie (start)
27-07-2021 Internetconsultatie (eind)
18-02-2022 Ministerraad akkoord
Raad van State 04-03-2022 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
04-05-2022 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 12-07-2022 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
11-10-2022 Verslag
26-01-2023 Nota n.a.v. verslag
Eerste Kamer 07-03-2023 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
Bekendmaking 28-06-2023 Bekendmaking stb-2023-244
05-07-2023 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2023-244
15-11-2023 Inwerkingtreding stb-2023-244

Startpagina

Acties

Delen regeling