Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie EU richtlijn digitalisering van processen en instrumenten in het vennootschapsrecht

Dit wetsvoorstel strekt tot implementatie van een aantal wijzigingen van de richtlijn aangaande bepaalde aspecten van het vennootschapsrecht (codificatie). De richtlijn wordt deels geïmplementeerd in het Burgerlijk Wetboek en deels in de Handelsregisterwet. De relevante onderdelen voor het Burgerlijk Wetboek betreffen (i) de mogelijkheid om vennootschappen volledig online op te richten zonder dat de aanvragers fysiek moeten verschijnen, tenzij er een vermoeden van fraude is, (ii) de verplichting modellen beschikbaar te stellen voor de oprichting van vennootschappen en (iii) regels inzake bestuursverboden.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Rechtsbescherming
Medeondertekenaar(s) Staatssecretaris EZK
Soort regeling Wet
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Inwerkingtreding per KB Ja
Implementatie Richtlijn
KetenID WGK011024

Opschrift

Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Handelsregisterwet ter uitvoering van Richtlijn (EU) 2019/1151 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht (PbEU 2019, L 186)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding EU-richtlijn aangenomen Richtlijn 2019/1151
15-06-2021 Implementatieschema EU-richtlijn Implementatieschema 2019/1151
15-06-2021 Internetconsultatie (start)
12-07-2021 Internetconsultatie (eind)
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling