Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Regeling tot wijziging van de Activiteitenregeling milieubeheer en de Regeling omgevingsrecht ivm PGS 31 en enkele actualisaties

Deze regeling bevat een wijziging van de Activiteitenregeling milieubeheer (hierna: Activiteitenregeling) en de Regeling omgevingsrecht (hierna: Mor), waarbij deze twee regelingen worden aangepast naar aanleiding van de actualisatie van een de nieuwe PGS-richtlijn 31 ‘Overige gevaarlijke vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties’ , NEN 1059 inzake Gasvoorzieningssystemen, een normalisatiedocument van het Nederlands Normalisatie Instituut (hierna: NEN-normen), en het Handboek Immissienorm Water. PGS staat voor Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen. De Publicatiereeks is een handreiking voor bedrijven die gevaarlijke stoffen produceren, transporteren, opslaan of gebruiken en voor overheden die zijn belast met het toezicht op deze bedrijven. De Publicatiereeks geeft de stand van de techniek weer en waar relevant wordt verwezen naar regelgeving en voorschriften. Alle PGS-en zijn vrij toegankelijk via de website www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl. NEN-normen bevatten afspraken die marktpartijen vrijwillig met elkaar maken over de kwaliteit en veiligheid van producten, diensten en processen. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de toezeggingen aan het parlement en het bedrijfsleven om in de regelgeving de verwijzingen naar documenten met betrekking tot de best beschikbare technieken (BBT) zo actueel mogelijk te houden.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris IenW
Soort regeling Regeling
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK011025

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 05-12-2019 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
16-01-2020 Internetconsultatie (eind)
Bekendmaking 20-05-2020 Bekendmaking stcrt-2020-25319
01-07-2020 Inwerkingtreding stcrt-2020-25319
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling