Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit tot wijziging van het Besluit bodemkwaliteit in verband de versnelling van de totstandkomingsprocedure voor het vaststellen van gebiedsspecifiek beleid voor PFAS

Dit besluit betreft een wijziging van het Besluit bodemkwaliteit waarmee tijdelijk een versnelling wordt beoogd van de voorbereidingsprocedure die moet worden gevolgd voor het nemen van besluiten tot vaststelling van een gebiedsspecifiek toetsingskader voor het toepassen van grond of baggerspecie die is verontreinigd met poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) (hierna: PFAS). Hierdoor moeten problemen die zich bij het toepassen van PFAS-houdende grond en baggerspecie voordoen, sneller kunnen worden opgelost.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris IenW
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 35334
KetenID WGK011041

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 22-11-2019 Internetconsultatie (eind)
08-11-2019 Ministerraad akkoord
Raad van State 13-11-2019 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (start)
04-12-2019 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (eind)
05-12-2019 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
11-12-2019 Advies Raad van State uitgebracht
11-12-2019 Advies Raad van State uitgebracht
13-12-2019 Bekrachtiging
Bekendmaking 17-12-2019 Bekendmaking stb-2019-491
17-12-2019 Inwerkingtreding stb-2019-492
17-12-2019 Nahang Eerste en Tweede Kamer (start)
18-12-2019 Nahang Eerste en Tweede Kamer (eind)
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling