Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet om het reclameverbod aan te scherpen

Het bestaande reclameverbod in de Tabaks- en rookwarenwet kent een aantal uitzonderingen. Er vervallen een aantal van die uitzonderingen waardoor minder tabaksreclame kan worden gemaakt in en rondom verkooppunten. Artikel 10 van de wet gaat over rookverboden. In de memorie van toelichting op het wetsvoorstel wordt beoogd het toepassingsbereik van artikel 10 te verduidelijken opdat decentrale overheden kunnen weten waarover zij zelf nog regels kunnen stellen op basis van hun autonome verordenende bevoegdheid.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris VWS
Soort regeling Wet
Onderwerp Zorg en gezondheid | Gezondheidsrisico's
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 35504
KetenID WGK011042

Opschrift

Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet om het reclameverbod aan te scherpen

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 18-11-2019 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
16-12-2019 Internetconsultatie (eind)
06-03-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 19-03-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
14-05-2020 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 25-06-2020 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer Kamerstukken 35504
29-07-2020 Verslag
05-10-2020 Nota n.a.v. verslag
21-10-2020 Nader verslag
19-11-2020 Nota n.a.v. nader verslag
03-12-2020 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
28-06-2021 Wetgevingsoverleg
06-07-2021 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 05-10-2021 Voorlopig verslag Kamerstukken 35504
16-11-2021 Memorie van antwoord
23-11-2021 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
30-11-2021 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 07-12-2021 Bekendmaking stb-2021-596
25-01-2022 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2022-27
01-07-2022 Inwerkingtreding stb-2022-27

Startpagina

Acties

Delen regeling