Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit houdende wijziging van het Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer, het Besluit middelenonderzoek bij geweldplegers en het Besluit rijden onder invloed BES in verband met onder meer het wijzigen van de onderzoekstermijn voor bloedonderzoeken

Het Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer en het Besluit middelenonderzoek bij geweldplegers behoeven wijziging. De reden voor wijziging is tweeledig. Allereerst wordt voorzien in anonimisering van de bloedonderzoeken waarvoor genoemde besluiten de uitvoeringsregels bevatten. Deze anonimisering vindt plaats naar aanleiding van het rapport “Kwetsbaarheden in het bloedalcoholonderzoeksproces van het NFI” van de Inspectie Justitie en Veiligheid (april 2018). Voorts worden enkele kleinere en deels technische wijzigingen doorgevoerd.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister JenV
Soort regeling Amvb
Onderwerp Recht | Strafrecht
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK011056

Opschrift

Besluit houdende wijziging van het Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer, het Besluit middelenonderzoek bij geweldplegers en het Besluit rijden onder invloed BES in verband met onder meer het wijzigen van de onderzoekstermijn voor bloedonderzoeken

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 18-01-2021 Internetconsultatie (start)
12-03-2021 Internetconsultatie (eind)
29-10-2021 Ministerraad akkoord
Raad van State 08-11-2021 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
19-01-2022 Advies Raad van State uitgebracht
15-02-2022 Bekrachtiging
Bekendmaking 18-02-2022 Bekendmaking stb-2022-77
01-07-2022 Inwerkingtreding stb-2022-142

Startpagina

Acties

Delen regeling