Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Verzamelwet gegevensbescherming

Ruim een jaar na de invoering van de UAVG is, mede naar aanleiding van de motie Koopmans (zie de brief aan de Tweede Kamer van 1 april 2019), voor een aantal onderwerpen besloten dat het wenselijk is de UAVG te wijzigen. Op 31 oktober 2019 is de Tweede Kamer geïnformeerd over een aantal andere onderwerpen die wetswijziging vergen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Rechtsbescherming
Medeondertekenaar(s) Staatssecretaris BZK
Minister BZK
Soort regeling Wet
Onderwerp Recht | Bestuursrecht
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 36264
KetenID WGK011059

Opschrift

Wijziging van de UAVG en enkele andere wetten in verband met het stroomlijnen en actualiseren van het gegevensbeschermingsrecht (Verzamelwet gegevensbescherming)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 20-05-2020 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
14-07-2020 Internetconsultatie (eind)
03-12-2021 Ministerraad akkoord
Raad van State 14-12-2021 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
16-03-2022 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 01-12-2022 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer Kamerstukken 36264
27-03-2023 Verslag

Startpagina

Acties

Delen regeling