Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit vestigingsplaatsen kamers voor het notariaat

Het wetsvoorstel tot wijziging van de Advocatenwet, de Gerechtsdeurwaarderswet, de Wet op het notarisambt en de Wet positie en toezicht advocatuur in verband met het opnemen van een grondslag voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van kwaliteitstoetsen bij advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen en diverse aanpassingen van overwegend wetstechnische aard regelt o.m. dat de vestigingsplaats van de raden en het hof van discipline niet langer bij algemene maatregel van bestuur worden bepaald, maar bij bestuursreglement. De artikelen 1 en 2 van het Besluit vestigingsplaatsen raden van discipline, hof van discipline en kamers voor het notariaat zijn hierdoor overbodig geworden. Laatstgenoemd besluit wordt ingetrokken en de artikelen die zien op de vestigingsplaatsen van de kamers voor het notariaat worden opgenomen in een nieuw besluit.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Rechtsbescherming
Soort regeling Amvb
Onderwerp Recht | Rechtspraak
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK011061

Opschrift

Besluit van PM tot vaststelling van de vestigingsplaatsen van de kamers voor het notariaat (Besluit vestigingsplaatsen kamers voor het notariaat)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 04-12-2019 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
06-01-2020 Internetconsultatie (eind)
06-03-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 13-03-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
18-03-2020 Advies Raad van State uitgebracht
11-05-2020 Bekrachtiging
Bekendmaking 18-05-2020 Bekendmaking stb-2020-145
01-07-2020 Inwerkingtreding
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling