Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Binnenvaartpolitiereglement en het Scheepvaartreglement territoriale zee in verband met experimenten met de geautomatiseerde en duurzamere vaart

De transport- en logistieke sector zijn volop aan het innoveren. Ook in de scheepvaart leidt dit tot toenemende automatisering en digitalisering. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hecht er dan ook veel waarde aan scheepvaartondernemingen de gelegenheid te bieden ambitieuze activiteiten te ontplooien op het gebied van innovatieve toepassingen. Met dit besluit wordt ruimte geboden aan innovatieve ontwikkelingen om te kunnen testen en experimenteren.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Soort regeling Amvb
Onderwerp Verkeer | Scheepvaart
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK011063

Opschrift

Besluit houdende wijziging van het Binnenvaartpolitiereglement en het Scheepvaartreglement territoriale zee in verband met experimenten met geautomatiseerd varen en het stimuleren van de toepassing van schepen met duurzamere brandstoffen en emissieloze aandrijving

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 25-04-2023 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie

Startpagina

Acties

Delen regeling