Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit harmonisatie rechtspositie politievrijwilligers

Het besluit heeft tot doel de rechtspositie van politievrijwilligers zoveel mogelijk gelijk te stellen aan die van het beroepspersoneel. De rechtspositionele bepalingen over politievrijwilligers, die nu in een afzonderlijke amvb zijn opgenomen, worden daartoe overgeheveld naar het Besluit algemene rechtspositie politie (Barp), dat voor het beroepspersoneel geldt.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister JenV
Soort regeling Amvb
Onderwerp Recht | Bestuursrecht
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK011064

Opschrift

Besluit harmonisatie rechtspositie politievrijwilligers

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 17-04-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 06-05-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
24-06-2020 Advies Raad van State uitgebracht
16-07-2020 Bekrachtiging
Bekendmaking 24-07-2020 Bekendmaking stb-2020-287
01-09-2020 Inwerkingtreding stb-2020-287
01-01-2021 Volledige inwerkingtreding
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling