Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Tijdelijk besluit Toetsingscommissie experimenten rechtspleging

Het besluit bepaalt de samenstelling en het functioneren van de Toetsingscommissie experimenten rechtspleging, die een bindend advies aan de minister uitbrengt over voorstellen voor experimenten op basis van de Tijdelijke wet experimenten rechtspleging.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Rechtsbescherming
Soort regeling Amvb
Onderwerp Recht | Rechtspraak
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK011066

Opschrift

Tijdelijk besluit houdende nadere regels inzake de Toetsingscommissie experimenten rechtspleging (Tijdelijk besluit Toetsingscommissie experimenten rechtspleging)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 24-02-2021 Internetconsultatie (start)
26-03-2021 Internetconsultatie (eind)
29-10-2021 Ministerraad akkoord
Raad van State 10-11-2021 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
15-12-2021 Advies Raad van State uitgebracht
Bekendmaking 01-04-2023 Inwerkingtreding stb-2023-70

Startpagina

Acties

Delen regeling