Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Tijdelijk besluit experimenten rechtspleging

Het besluit bepaalt nadere regels voor de opzet, inhoud en evaluatie van de experimenten die op basis van de Tijdelijke wet experimenten rechtspleging worden uitgevoerd.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Rechtsbescherming
Soort regeling Amvb
Onderwerp Recht | Rechtspraak
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK011067

Opschrift

Tijdelijk besluit houdende regels betreffende de opzet, inhoud en evaluatie van experimenten in de rechtspleging (Tijdelijk Experimentenbesluit rechtspleging)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 24-02-2021 Internetconsultatie (start)
26-03-2021 Internetconsultatie (eind)
29-10-2021 Ministerraad akkoord
Raad van State 10-11-2021 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
15-12-2021 Advies Raad van State uitgebracht
06-03-2023 Bekrachtiging
Bekendmaking 09-03-2023 Bekendmaking stb-2023-70
01-04-2023 Inwerkingtreding stb-2023-70

Startpagina

Acties

Delen regeling