Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Binnenvaartregeling ivm implementatie protocollen 2018-II-7 en 2019-I-11

Met deze wijzigingsregeling worden het op 7 december 2018 aangenomen protocol 2018-II-7 en het op 29 mei 2019 aangenomen protocol 2019-I-11 van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (hierna: CCR) geïmplementeerd in de Binnenvaartregeling (hierna Bvr). Tevens wordt de opleiding tot machinist weer in de Bvr opgenomen omdat deze sinds kort weer wordt aangeboden. De in bijlage 11.1 opgenomen boetecatalogus wordt aangepast naar aanleiding van de eerder in 2019 in de Bvr opgenomen mogelijkheid om tijdens de vaart te rusten.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Soort regeling Regeling
Inwerkingtreding per KB Nee
Implementatie Verdrag
KetenID WGK011070

Opschrift

Wijziging Binnenvaartregeling in verband met de implementatie van het op 7 december 2018 aangenomen protocol 2018-II-7 en het op 29 mei 2019 aangenomen protocol 2019-I-11 van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart, de opname van de verklaring praktijkexamen machinist, opnemen van een vrijstelling voor drijvende werktuigen en aanpassing van de boetecatalogus

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 22-10-2020 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
23-11-2020 Internetconsultatie (eind)
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling