Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Verzamelregeling implementatie kaderrichtlijn afvalstoffen

Dit besluit strekt tot implementatie van verplichtingen inzake Richtlijn (EU) 2018/851 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen op niveau van ministeriele regeling. Het betreft de aanvraag vereisten van een algemeen verbindend verklaring van een overeenkomst over een afvalbeheerbijdrage, het schrappen van uitzonderingen op de verplichting om handelingen met gevaarlijke afvalstoffen te melden en registreren en enkele wetstechnische aanpassingen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris IenW
Soort regeling Regeling
Inwerkingtreding per KB Nee
Implementatie Richtlijn
KetenID WGK011076

Opschrift

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat met betrekking tot een algemeen verbindend verklaring van een overeenkomst over een afvalbeheerbijdrage, tot intrekking van de Regeling verzoek afvalbeheersbijdragen en tot wijziging van enkele regelingen ter implementatie van Richtlijn (EU) 2018/851 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen (PbEU L 150/109)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding EU-richtlijn aangenomen Richtlijn 2018/851
02-01-2019 Implementatieschema EU-richtlijn Implementatieschema 2018/851
24-02-2020 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
30-03-2020 Internetconsultatie (eind)
Bekendmaking 01-07-2020 Inwerkingtreding stcrt-2020-34945
07-07-2020 Bekendmaking stcrt-2020-34945
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling