Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet verbetering toegang wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Brede Schuldenaanpak dat erop gericht is om mensen te helpen om uit een problematische schuldensituatie te komen (Kamerstukken II, 2017-2018, 24 515, 431). Vanuit de rechtspraktijk is het signaal gekomen dat er belemmeringen zijn bij de toegang tot de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (Wsnp). Nader onderzoek heeft geleid tot de volgende aanbevelingen: - een verbetering van de aansluiting tussen het minnelijke schuldhulpverleningstraject en de Wsnp; - een versoepeling van de toegangseisen zodat het onder omstandigheden toch mogelijk is om binnen 10 jaar opnieuw in de schuldsaneringsregeling te komen. Dit wetsvoorstel beoogt hieraan gevolg te geven.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Rechtsbescherming
Soort regeling Wet
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK011107

Opschrift

Wijziging van Titel III van de Faillissementswet ter verbetering van de toegang tot de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 02-12-2020 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling