Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Wlz, Wfsv en Wmg ivm de uitbreiding van de uitvoering van de Wlz door zorgkantoren en de regeling van het Wlz-sluittarief voor zorgaanbieders

Het wetsvoorstel regelt vier onderwerpen. 1. Het bijdragen door zorgkantoren aan preventieve maatregelen die de behoefte aan Wlz-zorg voorkomen of uitstellen. 2. De bevoegdheid van de NZa om onrechtmatige Wlz-uitgaven in stand te laten. 3. De mogelijkheid van een meerjarige contracteerruimte onverdeeld in een ruimte voor ouderenzorg, een ruimte voor gehandicaptenzorg en een ruimte voor geestelijke gezondheidzorg. Dit geeft uitvoering aan de maatregel uit het Coalitieakkoord voor meerjarige contracten met meerjarige budgetafspraken. 4. De toevoeging aan de Wet marktordening gezondheidszorg van een speciale bekostigingsregeling voor Wlz-zorgaanbieders. Het gaat daarbij om de bekostiging van maatregelen die niet zijn toe te rekenen aan een individuele cliënt maar aan de cliëntenpopulatie of een deel daarvan.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Langdurige Zorg en Sport
Soort regeling Wet
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK011130

Opschrift

Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Wet marktordening gezondheidszorg in verband met de uitbreiding van de uitvoering van de Wet langdurige zorg door zorgkantorenen, de regeling van de bevoegdheid van de Nederlandse Zorgautoriteit voor het in stand laten van onrechtmatige kosten en de regeling van het Wlz-sluittarief voor zorgaanbieders

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 01-03-2021 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
20-04-2021 Internetconsultatie (eind)
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling