Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Wmo 2015 inzake het resultaatgericht beschikken

De belangrijkste onderdelen van het wetsvoorstel zijn: 1. Bij de verstrekking van een maatwerkvoorziening kan een resultaatbeschrijving worden gehanteerd (het blijft ook mogelijk om een tijdsduurbeschrijving te hanteren). 2. De afwikkeling van geschillen over de uitvoering van een maatwerkvoorziening wordt vereenvoudigd. In eerste instantie kan worden geklaagd bij de gemeente, in tweede instantie is beroep bij de bestuursrechter mogelijk.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris VWS
Soort regeling Wet
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK011131
Status Voortijdig beƫindigd

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Huidige stap: Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 15-01-2020 Internetconsultatie (start)
16-02-2020 Internetconsultatie (eind)
10-07-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 15-07-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
09-12-2020 Advies Raad van State uitgebracht
17-06-2022 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien

Startpagina

Acties

Delen regeling