Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel integere bedrijfsvoering zorgaanbieders

Met het wetsvoorstel Integere bedrijfsvoering zorg- en jeugdhulpaanbieders worden bepalingen geïntroduceerd om tegenstrijdige belangen te voorkomen en voorwaarden te kunnen stellen aan het uitkeren van winst, indien er risico’s zijn voor de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van zorg- en jeugdhulp. Tevens wordt het externe toezicht met het wetsvoorstel voorzien van extra handvatten om zorg- en jeugdhulpaanbieders aan te spreken op hun verantwoordelijkheid voor een integere bedrijfsvoering.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Langdurige Zorg en Sport
Medeondertekenaar(s) Staatssecretaris VWS
Soort regeling Wet
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK011132

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 31-10-2022 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
01-12-2022 Internetconsultatie (eind)

Startpagina

Acties

Delen regeling