Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit diergezondheid

Op 21 april 2021 treedt de nieuwe diergezondheidsverordening in werking (2016/429). Die verordening wordt uitgevoerd op grond van de Wet dieren. De amvb's en ministeriële regelingen die nu op de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren gebaseerd zijn worden aangepast aan die verordening, en, voor zover wenselijk, overgeheveld naar de Wet dieren. Deze regels worden dus opnieuw vastgesteld. Er wordt een nieuw Besluit diergezondheid vastgesteld en het Besluit houders van dieren en het Besluit dierlijke producten worden gewijzigd.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister LNV
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Nee
Implementatie Verordening
KetenID WGK011154

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 14-07-2020 Internetconsultatie (start)
25-08-2020 Internetconsultatie (eind)
06-11-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 16-11-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
18-11-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
10-02-2021 Advies Raad van State uitgebracht
24-03-2021 Bekrachtiging
Bekendmaking 06-04-2021 Bekendmaking stb-2021-169
21-04-2021 Inwerkingtreding
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling