Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel schooldiploma praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Met dit wetsvoorstel wordt geregeld dat alle scholen voor praktijkonderwijs en voor voortgezet speciaal onderwijs een schooldiploma gaan uitreiken aan de leerlingen die daarvoor in aanmerking komen. Het bevoegd gezag stelt een reglement op waarin wordt vastgelegd welke leerlingen dat zijn. De leerlingen die geen diploma krijgen, ontvangen een verklaring wanneer zij het onderwijs verlaten.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister OCW
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 35580
KetenID WGK011155

Opschrift

Wet van 3 februari 2021 tot wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met het uitreiken van een schooldiploma aan leerlingen in het praktijkonderwijs en in het voortgezet speciaal onderwijs

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 09-01-2020 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
10-02-2020 Internetconsultatie (eind)
12-06-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 20-06-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
22-07-2020 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 17-09-2020 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
07-10-2020 Verslag
11-12-2020 Nota n.a.v. verslag
04-01-2021 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
21-01-2021 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 26-01-2021 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling Kamerstukken 35580
02-02-2021 Plenaire behandeling Eerste Kamer
02-02-2021 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 15-04-2021 Bekendmaking stb-2021-179
16-07-2021 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2021-360
01-08-2021 Inwerkingtreding stb-2021-360

Startpagina

Acties

Delen regeling