Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel uitbreiding bestuurlijk instrumentarium

Dit wetsvoorstel bevat een aantal uitbreidingen van het sanctie-instrumentarium in de onderwijswetgeving. De aanwijzingsbevoegdheid wordt voor meer gevallen inzetbaar, er wordt een spoedaanwijzingsbevoegdheid ingevoerd, en voor het funderend onderwijs wordt het mogelijk om de bekostiging te beëindigen ingeval van wanbeheer met betrekking tot de burgerschapsopdracht of de zorgplicht voor de veiligheid. In het mbo wordt een bevoegdheid tot schorsing van het recht tot diplomering / examinering geïntroduceerd. Ook wordt in het mbo een verplichting tot bevordering van het maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef geïntroduceerd.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
Medeondertekenaar(s) Minister OCW
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK011157

Opschrift

Voorstel van Wet tot wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder andere de uitbreiding van het bestuurlijk handhavingsinstrumentarium

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 24-03-2020 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
21-04-2020 Internetconsultatie (eind)
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling