Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs

Dit wetsvoorstel bevat een aantal uitbreidingen van het sanctie-instrumentarium in de onderwijswetgeving. De aanwijzingsbevoegdheid wordt voor meer gevallen inzetbaar (o.a. ook ten aanzien van ernstige overtredingen met betrekking tot veiligheid en burgerschap), er wordt een spoedaanwijzingsbevoegdheid ingevoerd, en voor het funderend onderwijs wordt het mogelijk om de bekostiging te beëindigen ingeval van wanbeheer met betrekking tot de burgerschapsopdracht of de zorgplicht voor de veiligheid. In het mbo wordt een bevoegdheid tot schorsing van het recht tot diplomering / examinering geïntroduceerd.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs
Medeondertekenaar(s) Minister OCW
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 35920
KetenID WGK011157

Opschrift

Wet van 7 juni 2023 tot wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder andere de uitbreiding van het bestuurlijk handhavingsinstrumentarium (Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 24-03-2020 Internetconsultatie (start)
21-04-2020 Internetconsultatie (eind)
09-10-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 15-10-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
25-02-2021 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 29-09-2021 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
04-10-2021 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
03-11-2021 Verslag
30-05-2022 Nota n.a.v. verslag
03-06-2022 Nota van wijziging
14-06-2022 Tweede nota van wijziging
27-06-2022 Derde nota van wijziging
01-07-2022 Plenaire behandeling Tweede Kamer
05-07-2022 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 24-10-2022 Voorlopig verslag
15-12-2022 Memorie van antwoord
25-01-2023 Nader voorlopig verslag
16-03-2023 Nadere memorie van antwoord
12-05-2023 Verslag
17-05-2023 Nota n.a.v. Verslag
30-05-2023 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
06-06-2023 Plenaire behandeling Eerste Kamer
06-06-2023 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 21-06-2023 Bekendmaking stb-2023-212
21-06-2023 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2023-213
01-08-2023 Inwerkingtreding stb-2023-213

Startpagina

Acties

Delen regeling