Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Reparatie/vereenvoudiging uitvoering Wvggz/Wzd

Dit wetsvoorstel dient ter reparatie van technische onvolkomenheden en omissies in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten. Vanwege de onderlinge samenhang behandelt dit wetsvoorstel wijzigingen van beide wetten.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris VWS
Medeondertekenaar(s) Minister voor Rechtsbescherming
Soort regeling Wet
Onderwerp Zorg en gezondheid | Ziekten en behandelingen
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 35667
KetenID WGK011174

Opschrift

Voorstel van wet tot wijziging van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten teneinde technische onvolkomenheden en omissies te herstellen

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 03-07-2020 Internetconsultatie (eind)
09-10-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 22-10-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
25-11-2020 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 09-12-2020 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
28-01-2021 Verslag
16-04-2021 Nota n.a.v. verslag
16-04-2021 Nota van wijziging
12-05-2021 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
27-05-2021 Plenaire behandeling Tweede Kamer
08-06-2021 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 28-06-2021 Voorlopig verslag
02-07-2021 Memorie van antwoord
13-07-2021 Nader voorlopig verslag
21-07-2021 Verslag
21-07-2021 Nader voorlopig verslag
10-09-2021 Nadere memorie van antwoord
14-09-2021 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
28-09-2021 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 13-10-2021 Bekendmaking stb-2021-468
05-11-2021 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2021-523
06-11-2021 Inwerkingtreding stb-2021-523

Startpagina

Acties

Delen regeling