Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Wmo 2015 ivm de invoering van het woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen

Op grond van de huidige Wmo 2015 wordt – kort gezegd – aan een ingezetene van Nederland beschermd wonen verstrekt door de gemeente tot wie de ingezetene zich wendt. Er zijn thans gemeenten met veel, maar ook met weinig voorzieningen voor beschermd wonen. Het beleid is erop gericht dat alle gemeenten zorgen voor lokale voorzieningen voor de eigen inwoners. Dit wetsvoorstel regelt in dat verband dat voor de verstrekking van beschermd wonen primair verantwoordelijk wordt de gemeente waar de ingezetene zijn woonadres heeft (woonplaatsbeginsel).

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris VWS
Soort regeling Wet
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Inwerkingtreding per KB Nee
Kamerstuknummer 36288
KetenID WGK011184

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 15-07-2020 Internetconsultatie (start)
12-08-2020 Internetconsultatie (eind)
18-12-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 29-12-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
28-04-2021 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 16-01-2023 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
22-05-2023 Verslag
05-03-2024 Nota n.a.v. verslag

Startpagina

Acties

Delen regeling