Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal (Wet actualisering lichaamsmateriaalwetgeving )

Dit wetsvoorstel wijzigt de lichaamsmateriaalwetgeving (Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal en de Wet op de orgaandonatie). Sinds de inwerkingtreding van de lichaamsmateriaalwetgeving is de praktijk van lichaamsmateriaaldonatie aanzienlijk veranderd. Innovaties en, mede daardoor, groei aan toepassingsmogelijkheden van lichaamsmateriaal zorgen voor een Europa-brede toename aan commerciële activiteiten in de lichaamsmateriaalsector. Dit draagt bij aan het aanbod aan behandelingen met lichaamsmateriaal voor patiënten, maar zorgt ook voor frictie met het van oudsher not-for-profit karakter van de lichaamsmateriaalwetgeving. De lichaamsmateriaalwetgeving wordt op sommige punten niet juist geïnterpreteerd en toegepast, bevat hier en daar onduidelijkheden die opgehelderd dienen te worden en sluit ook niet altijd goed aan op de huidige praktijk. Op sommige punten kan betere aansluiting worden gezocht bij de Europese richtlijnen, waarvan de lichaamsmateriaalwetgeving de implementatie vormen. Daarnaast is de organisatie van de weefselketen per 1 januari 2019 aangepast. Zo heeft organisatorisch een verzelfstandiging plaatsgevonden van de organisatie die alle postmortaal weefsel uitneemt. Deze onafhankelijke uitnameorganisatie kent nog geen eigen plek in de wetgeving. Verder is de centrale rol die het orgaancentrum in de loop der tijd heeft ingenomen in de postmortale weefselketen nog onvoldoende verankerd in de wetgeving. Bovenstaande ontwikkelingen en verbeterpunten zijn de aanleiding geweest voor een algehele herziening van de lichaamsmateriaalwetgeving, waar dit wetsvoorstel het resultaat van is. De lichaamsmateriaalwetgeving sluit hierdoor beter aan op de (veranderde) praktijk, is waar mogelijk vereenvoudigd en toekomstbestendig gemaakt.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Medische Zorg
Soort regeling Wet
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Inwerkingtreding per KB Nee
Kamerstuknummer 36516
KetenID WGK011186

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 09-11-2022 Internetconsultatie (start)
07-12-2022 Internetconsultatie (eind)
27-10-2023 Ministerraad akkoord
Raad van State 03-11-2023 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
09-11-2023 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
05-02-2024 Advies Raad van State uitgebracht Document(en) inzien
Tweede Kamer 11-03-2024 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer

Startpagina

Acties

Delen regeling