Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Novelle Variawet I (nieuwedienstenprocedure Mediawet)

Met deze novelle wordt het wetsvoorstel tot wijziging van de Mediawet 2008 in verband met onder meer aanscherping van de nieuwedienstenprocedure gewijzigd. Deze aanpassing vindt plaats naar aanleiding van een voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State aan de Eerste Kamer over een aantal amendementen dat is aangenomen. In deze voorlichting komt de Raad van State tot de conclusie dat het amendement-Aartsen en Van der Molen (over onverenigbaarheden van toezicht- en bestuursfuncties bij mediaorganisaties en politieke functies) op onderdelen in strijd is met artikel 8 en 57 van de Grondwet. Daarnaast concludeert de Raad van State dat de effectiviteit van dit amendement uiterst beperkt is. Met deze novelle wordt daarom dit amendement uit het wetsvoorstel gehaald.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Nee
Kamerstuknummer 35453
KetenID WGK011189

Opschrift

Wijziging van het voorstel van wet tot wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwedienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster, alsmede technische verbeteringen onder meer in verband met taken van het Commissariaat voor de Media

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 06-03-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 16-03-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
25-03-2020 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 11-05-2020 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
25-05-2020 Nota n.a.v. verslag
25-05-2020 Verslag
09-06-2020 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 17-06-2020 Voorlopig verslag
24-08-2020 Memorie van antwoord
29-10-2020 Nadere memorie van antwoord
05-11-2020 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
02-02-2021 Plenaire behandeling Eerste Kamer
09-02-2021 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 24-02-2021 Bekendmaking
24-02-2021 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd
01-07-2021 Inwerkingtreding
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling