Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel doorbraakaanpak onderwijs en jeugdhulp

Het doel van het wetsvoorstel is om te voorkomen dat leerlingen thuis komen te zitten doordat er vanuit onderwijs en jeugdhulp niet tijdig een passend aanbod komt. Het voorstel regelt dat de taak voor samenwerkingsverbanden om te zorgen voor een dekkend aanbod explicieter in de wet komt. Ook wordt een verplichting gecreëerd voor samenwerkingsverbanden en voor gemeenten om een gezamenlijke doorbraakaanpak met casusregie vast te leggen om te komen tot een aanbod bij vastgelopen casuïstiek.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs
Medeondertekenaar(s) Minister VWS
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK011208

Opschrift

Voorstel van Wet houdende wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs 2020 en de Jeugdwet in verband met een doorbraakaanpak voor onderwijs en jeugdhulp en het tegengaan van verzuim (doorbraakaanpak onderwijs en jeugdhulp)

Voortgang

  1. Huidige stap: Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 13-11-2020 Internetconsultatie (start)
04-01-2021 Internetconsultatie (eind)

Startpagina

Acties

Delen regeling