Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) nav evaluatie Woningwet

Wijziging van het Besluit toegelaten instellingen 2015 naar aanleiding van de evaluatie van de Woningwet.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister BZK
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK011234

Opschrift

Wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (evaluatie Herzieningswet toegelaten instellingen)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 30-11-2019 Internetconsultatie (start)
17-01-2020 Internetconsultatie (eind)
Raad van State 13-07-2021 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
06-10-2021 Advies Raad van State uitgebracht
Bekendmaking 26-11-2021 Bekendmaking stb-2021-570
09-12-2021 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2021-601
01-01-2022 Inwerkingtreding stb-2021-601

Startpagina

Acties

Delen regeling