Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Creëren van grondslagen t.b.v. gegevensverwerking in de zorg en het sociaal domein (Verzamelwet gegevensverwerking I)

De Verzamelwet ziet op het regelen van grondslagen voor gegevensverwerking en daaraan verwante onderwerpen ten behoeve van het Ministerie van VWS. Het kan hierbij ook gaan om gegevensverwerkingen van bijvoorbeeld zelfstandig bestuursorganen, agentschappen of het veld.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister VWS
Soort regeling Wet
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK011235

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Huidige stap: Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 08-03-2022 Internetconsultatie (start)
20-04-2022 Internetconsultatie (eind)
21-04-2023 Ministerraad akkoord
Raad van State 11-05-2023 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
16-05-2023 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
28-06-2023 Advies Raad van State uitgebracht

Startpagina

Acties

Delen regeling