Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet kwaliteitsregistraties zorg

Dit wetsvoorstel is het gevolg van het advies van Commissie-vd Zande. Kwaliteitsregistraties hebben grondslagen nodig om zonder toestemming van cliënten persoonsgegevens te verwerken. Dit wetsvoorstel moet voorzien in een toekomstbestendig stelsel om kwaliteitsregistraties op dat vlak te faciliteren en tegelijkertijd enige governance aan te brengen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Medische Zorg
Soort regeling Wet
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Inwerkingtreding per KB Nee
Kamerstuknummer 36278
KetenID WGK011236

Opschrift

Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het regelen van regie op kwaliteitsregistraties in de zorg en grondslagen om ten behoeve van die kwaliteitsregistraties bijzondere persoonsgegevens te kunnen verwerken (Wet kwaliteitsregistraties zorg)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 01-06-2021 Internetconsultatie (start)
13-07-2021 Internetconsultatie (eind)
01-07-2022 Ministerraad akkoord
Raad van State 12-07-2022 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
09-11-2022 Advies Raad van State uitgebracht
13-12-2022 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
Tweede Kamer 16-12-2022 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
13-02-2023 Verslag
08-05-2023 Nota n.a.v. verslag
08-05-2023 Nota van wijziging
24-05-2023 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
13-06-2023 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien

Startpagina

Acties

Delen regeling