Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter bestendiging van de bevoegdheid om biometrische gegevens van vreemdelingen af te nemen en te verwerken

In dit wetsvoorstel wordt geregeld dat de bevoegdheid om biometrische kenmerken van vreemdelingen af te nemen en verwerken, geregeld in artikel 106a van de Vw 2000, wordt behouden. De Wet biometrie vreemdelingenketen (hierna: Wbvk) voorzag in 2014 in een wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 om het gebruik van biometrische kenmerken in de vreemdelingenketen uit te breiden en zo de identiteitsvaststelling van vreemdelingen te verbeteren (Stb. 2014, 2). Op grond van artikel 115 van de Vw 2000 vervalt de bevoegdheid om biometrische kenmerken af te nemen en te verwerken, geregeld in artikel 106a van de Vw 2000, zeven jaar na de inwerkingtreding van de Wbvk. Per die datum, 1 maart 2021, dienen alle gegevens als bedoeld in artikel 106a Vw 2000 uit de vreemdelingenadministratie te worden vernietigd, tenzij artikel 115 van de Vw 2000 vóór die datum wordt geschrapt. Ter voorkoming van het vervallen van de bevoegdheid om biometrische kenmerken af te nemen en te verwerken per 1 maart 2021, dient dit wetsvoorstel.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris JenV
Soort regeling Wet
Onderwerp Recht | Bestuursrecht
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 35604
KetenID WGK011244

Opschrift

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter bestendiging van de bevoegdheid om biometrische kenmerken van vreemdelingen af te nemen en te verwerken

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 21-01-2020 Internetconsultatie (start)
03-03-2020 Internetconsultatie (eind)
29-05-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 11-06-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
16-09-2020 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 16-10-2020 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
16-11-2020 Verslag
30-11-2020 Nota n.a.v. verslag
16-12-2020 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
19-01-2021 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
14-01-2021 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 02-02-2021 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
02-02-2021 Voorlopig verslag
05-02-2021 Nota n.a.v. Verslag
09-02-2021 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 19-02-2021 Bekendmaking stb-2021-80
20-02-2021 Inwerkingtreding stb-2021-80
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling