Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van elektronische verhittingsapparaten voor tabaksproducten en in verband met de invoering van een standaard uiterlijk voor sigaretten

Naar aanleiding van afspraken in het Nationaal Preventieakkoord wordt de Tabaks- en rookwarenwet aangepast om 1) verhittingsapparaten hierin onder te brengen en 2) regels te kunnen stellen aan het uiterlijk van sigaretten. 1) Elektronische verhittingsapparaten verhitten tabak in plaats van het te verbranden. Om die reden valt dit apparaat nu buiten de scope van de Tabaks- en rookwarenwet en kan hier tot op heden niet op worden gehandhaafd. Omdat elektronische verhittingsapparaten in gebruik en uitstraling vergelijkbaar zijn met e-sigaretten, wordt bij het reguleren van de verhittingsapparaten op veel punten aansluiting gezocht bij de reeds geldende regelgeving ten aanzien van e-sigaretten. Op die manier zullen het rookverbod, het reclameverbod, het merkextensieverbod en verschillende verkoopbeperkingen (zoals de leeftijdsgrens van 18 jaar) van toepassing worden op elektronische verhittingsapparaten. Ook zal het mogelijk worden bij algemene maatregel van bestuur eisen te stelen aan de verpakking, zoals het verbieden of voorschrijven van bepaalde aanduidingen die het gebruik kunnen stimuleren of de intentie kunnen geven dat sprake is van een gezond product. 2) Met de tweede voorgestelde wetswijziging wordt het mogelijk gemaakt om bij ministeriële regeling eisen te stellen aan het uiterlijk van sigaretten. Deze eisen worden in een ministeriele regeling uitgewerkt. Te denken valt hierbij aan voorschriften over: a. de kleuren van het product; b. de aanduidingen op het product; c. de wijze waarop de kleur en de aanduidingen op het product worden aangebracht; d. de vormgeving en het materiaal van het product; e. de vorm van het product; f. de afmeting van het product; en g. andere elementen op het product die gebruikt kunnen worden om een onderscheid te maken tussen de verschillende tabaksproducten of aanverwante producten.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris VWS
Soort regeling Wet
Onderwerp Zorg en gezondheid | Gezondheidsrisico's
Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Inwerkingtreding per KB Nee
Kamerstuknummer 35665
KetenID WGK011245

Opschrift

Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van elektronische verhittingsapparaten voor tabaksproducten en in verband met de invoering van eisen aan het uiterlijk van sigaretten

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 19-06-2020 Internetconsultatie (start)
31-07-2020 Internetconsultatie (eind)
04-09-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 09-09-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
28-10-2020 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 04-12-2020 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
27-01-2021 Verslag
10-03-2021 Nota n.a.v. verslag
14-04-2021 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
28-06-2021 Wetgevingsoverleg
06-07-2021 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 05-10-2021 Voorlopig verslag
05-11-2021 Memorie van antwoord
23-11-2021 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
30-11-2021 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 07-12-2021 Bekendmaking stb-2021-597
31-01-2022 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2022-48
01-07-2022 Inwerkingtreding stb-2022-48

Startpagina

Acties

Delen regeling