Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Spoedaanpak stikstof bouw en infrastructuur

De regeling voorziet in de instelling van een stikstofregistratiesysteem waarin depositieruimte is opgenomen waarop bij de Natura 2000-vergunningverlening voor bouwactiviteiten (woningbouw en 7 MIRT-projecten) een beroep kan worden gedaan. De regeling bevat: - de omschrijving van de projecten van woningbouw en MIRT-projecten die gebruik kunnen maken van dit stikstofregistratiesysteem; - een beschrijving van de maatregelen waarvan de effecten in het stikstofregister worden opgenomen: snelheidsverlaging rijkswegen, warme saneringsregeling varkenshouderij en andere samenstelling veevoer; - regels over de toedeling en reservering van stikstofdepositieruimte voor woningbouw en de zeven MIRT-projecten; - regels over het rekenmodel voor de berekening van de stikstofdepositie; - regels over de aanvraag van een natuur-of omgevingsvergunning voor een woningbouwproject en de voorwaarden die aan de vergunning worden verbonden.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister LNV
Medeondertekenaar(s) Minister BZK
Soort regeling Regeling
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK011266

Opschrift

wijziging van de Regeling natuurbescherming (spoedaanpak stikstof bouw en infrastructuur)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 20-12-2019 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
09-01-2020 Internetconsultatie (eind)
Bekendmaking 13-03-2020 Bekendmaking stcrt-2020-15825
14-03-2020 Inwerkingtreding stcrt-2020-15825

Startpagina

Acties

Delen regeling