Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Aanpassing Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (onderzoek proefpersonen)

Het wetsvoorstel voorziet ter opvolging van twee aanbevelingen uit de derde evaluatie van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) in de volgende wijzigingen. Ten eerste wordt geregeld dat de in de WMO bedoelde schriftelijke toestemming onder bepaalde voorwaarden ook langs elektronische weg kan worden verleend (artikel I). Ten tweede wordt de bevoegdheid geregeld voor de ambtenaren van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd (IGJ) om voor zover noodzakelijk, bij degene die het onderzoek uitvoert medische gegevens van proefpersonen in te zien, daarvan kopieën te maken, deze voor korte tijd mee te nemen of inlichtingen ter zake te vorderen (artikel II). Tot slot bevat het voorstel een enkele wijziging van technische aard (artikel III).

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister VWS
Soort regeling Wet
Onderwerp Zorg en gezondheid | Ethiek
Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 35587
KetenID WGK011275

Opschrift

Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met de derde evaluatie van die wet alsmede enkele wijzigingen van technische aard

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 22-12-2019 Internetconsultatie (eind)
29-05-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 08-06-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
08-07-2020 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 29-09-2020 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
06-11-2020 Verslag
27-01-2021 Nota n.a.v. verslag
28-01-2021 Nota van wijziging
03-02-2021 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
27-01-2022 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 08-02-2022 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
15-02-2022 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 01-03-2022 Bekendmaking stb-2022-99
14-03-2023 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2022-112
15-03-2023 Inwerkingtreding stb-2022-112

Startpagina

Acties

Delen regeling