Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Regeling voertuigen (onafhankelijke goedkeuringsinstantie en goedkeuring bijzondere bromfietsen)

Met deze ministeriële regeling worden de permanente eisen voor bijzondere bromfietsen in lijn gebracht met de Beleidsregel aanwijzing bijzondere bromfietsen, en worden de toelatingseisen uit die beleidsregel omgezet naar de Regeling voertuigen. De RDW gebruikt die voor het goedkeuren van nieuwe bijzondere bromfietsen, nadat hij op grond van de wet daartoe de bevoegdheid krijgt. Op die manier passen de eisen weer bij elkaar, zodat de beoordeling in het kader van de aanwijzing niet significant afwijkt van de beoordeling in het kader van het gebruik op de weg.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Soort regeling Regeling
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK011276

Opschrift

Regeling tot wijziging van de Regeling voertuigen in verband met het vervallen van de mogelijkheid tot aanwijzing van bijzondere bromfietsen in de Wegenverkeerswet 1994

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 05-12-2022 Internetconsultatie (start)
16-01-2023 Internetconsultatie (eind)

Startpagina

Acties

Delen regeling