Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel moderniseren NV-recht en vergroten genderdiversiteit in de top van grote bedrijven

Grote bedrijven, al dan niet aan de beurs genoteerd, hebben vaak de rechtsvorm van een naamloze vennootschap (NV). Het wetsvoorstel heeft tot doel het NV-recht te moderniseren en aan te passen aan de behoeften van de gebruikers. Daarnaast beoogt het wetsvoorstel de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in de top van grote bedrijven evenwichtiger te maken. Het wetsvoorstel vloeit voort uit één van de onderdelen van het SER-advies Diversiteit in de top: tijd voor versnelling.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Rechtsbescherming
Medeondertekenaar(s) Minister OCW
Soort regeling Wet
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 35628
KetenID WGK011331

Opschrift

Wetsvoorstel tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het moderniseren van het recht inzake naamloze vennootschappen en het vergroten van genderdiversiteit in het bestuur en de raad van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 15-04-2020 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
14-05-2020 Internetconsultatie (eind)
03-07-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 15-07-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
23-09-2020 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 04-11-2020 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
11-12-2020 Verslag
11-01-2021 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
22-01-2021 Nota n.a.v. verslag
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling