Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel moderniseren NV-recht en vergroten genderdiversiteit in de top van grote bedrijven

Grote bedrijven, al dan niet aan de beurs genoteerd, hebben vaak de rechtsvorm van een naamloze vennootschap (NV). Het wetsvoorstel heeft tot doel het NV-recht te moderniseren en aan te passen aan de behoeften van de gebruikers. Daarnaast beoogt het wetsvoorstel de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in de top van grote bedrijven evenwichtiger te maken. Het wetsvoorstel vloeit voort uit één van de onderdelen van het SER-advies Diversiteit in de top: tijd voor versnelling.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Rechtsbescherming
Medeondertekenaar(s) Minister OCW
Soort regeling Wet
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 35628
KetenID WGK011331

Opschrift

Wetsvoorstel tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het moderniseren van het recht inzake naamloze vennootschappen en het vergroten van genderdiversiteit in het bestuur en de raad van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 15-04-2020 Internetconsultatie (start)
14-05-2020 Internetconsultatie (eind)
03-07-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 15-07-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
23-09-2020 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 04-11-2020 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
11-12-2020 Verslag
11-01-2021 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
22-01-2021 Nota n.a.v. verslag
25-01-2021 Nota van wijziging
27-01-2021 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
11-02-2021 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
19-02-2021 Wetgevingsoverleg
Eerste Kamer 17-03-2021 Voorlopig verslag
08-04-2021 Memorie van antwoord
26-04-2021 Verslag
26-05-2021 Nota n.a.v. Verslag
08-06-2021 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
14-09-2021 Plenaire behandeling Eerste Kamer
28-09-2021 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 26-10-2021 Bekendmaking stb-2021-495
08-11-2021 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2021-537
01-01-2022 Inwerkingtreding stb-2021-537

Startpagina

Acties

Delen regeling