Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

RICHTLIJN (EU) 2019/130 van 16 januari 2019 tot wijziging van Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene/mutagene agentia op het werk

aanpassing /invoering nieuwe grenswaarden carcinogene/mutagene stoffen

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister SZW
Soort regeling Regeling
Inwerkingtreding per KB Nee
Implementatie Richtlijn
KetenID WGK011335

Opschrift

RICHTLIJN (EU) 2019/130 van 16 januari 2019 tot wijziging van Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene/mutagene agentia op het werk

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding EU-richtlijn aangenomen Richtlijn 2019/130
24-01-2020 Implementatieschema EU-richtlijn Implementatieschema 2019/130
Bekendmaking 03-02-2021 Bekendmaking stcrt-2021-4895
20-02-2021 Inwerkingtreding stcrt-2021-4895
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling