Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet

De Aanvullingsregeling geluid vult de Omgevingsregeling aan, werkt de regels in de Omgevingswet, de Aanvullingswet geluid en de daarop gebaseerde AMvB’s op een meer gedetailleerd niveau uit of vult deze aan. De regels zijn uitvoeringstechnisch, administratief of meet- en rekentechnisch van aard zijn. De regels in de Omgevingsregeling betreffen zeven thema’s: de aanwijzing en geometrische begrenzing van locaties, regels voor het uitvoeren van activiteiten, gegevensverstrekking, meet- en rekenregels voor besluiten, monitoring en informatie, financiële bepalingen en het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO). Deze aanvullingsregeling vult zes van deze zeven thema’s aan, het bevat geen financiële bepalingen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris IenW
Soort regeling Regeling
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK011349

Voortgang

  1. Huidige stap: Voorbereiding
  2. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 08-06-2020 Internetconsultatie (start)
20-07-2020 Internetconsultatie (eind)

Startpagina

Acties

Delen regeling