Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van de Kernenergiewet (verruiming inspraak)

Het wetsvoorstel geeft uitvoering aan de aanbeveling van het Nalevingscomité bij het Verdrag van Aarhus door te borgen dat voor een vergunning betreffende een aanpassing van de duur van nucleaire activiteiten in de toekomst altijd de Uniforme openbare voorbereidingsprocedure op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht wordt gevolgd. Om die reden wordt voorgesteld om artikel 17, vierde lid, van de Kernenergiewet aan te passen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris IenW
Soort regeling Wet
Onderwerp Natuur en milieu | Energie
Inwerkingtreding per KB Nee
Implementatie Verdrag
Kamerstuknummer 35881
KetenID WGK011355

Opschrift

Wijziging van de Kernenergiewet (verruiming inspraak)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 23-04-2020 Internetconsultatie (start)
04-06-2020 Internetconsultatie (eind)
12-03-2021 Ministerraad akkoord
Raad van State 18-03-2021 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
28-04-2021 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 01-07-2021 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
23-09-2021 Verslag
15-10-2021 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
22-10-2021 Nota n.a.v. verslag
02-12-2021 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
02-12-2021 Plenaire behandeling Tweede Kamer
Eerste Kamer 14-12-2021 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
14-12-2021 Memorie van antwoord
14-12-2021 Voorlopig verslag
21-12-2021 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
21-12-2021 Plenaire behandeling Eerste Kamer
Bekendmaking 19-01-2022 Bekendmaking stb-2022-21
15-02-2022 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2022-70
16-02-2022 Inwerkingtreding stb-2022-70

Startpagina

Acties

Delen regeling