Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van de Kernenergiewet artikel 17 lid 4

Het wetsvoorstel geeft uitvoering aan de aanbeveling van het Nalevingscomité bij het Verdrag van Aarhus door te borgen dat voor een vergunning betreffende een aanpassing van de duur van nucleaire activiteiten in de toekomst altijd de Uniforme openbare voorbereidingsprocedure op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht wordt gevolgd. Om die reden wordt voorgesteld om artikel 17, vierde lid, van de Kernenergiewet aan te passen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK011355

Opschrift

Wijziging van de Kernenergiewet (wijziging inspraakverplichtingen)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 23-04-2020 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling