Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling 2019-nCoV

De wijziging van de Wet publieke gezondheid is noodzakelijk vanwege artikel 20, vierde lid, van die wet. De regeling tot aanwijzing van het nieuwe coronavirus (2019-nCoV) als A-ziekte in de zin van de Wet publieke gezondheid is met toepassing van artikel 20, vijfde lid, van die wet op 28 januari vastgesteld en in werking getreden. Daarnaast is deze op vrijdag 31 januari 2020 in de Staatscourant gepubliceerd. Ter incorporatie van deze regeling in de Wet publieke gezondheid dient binnen acht weken na vaststelling van de regeling een voorstel van wet daartoe aan de Tweede Kamer te zijn gezonden.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister VWS
Soort regeling Wet
Onderwerp Zorg en gezondheid | Ziekten en behandelingen
Inwerkingtreding per KB Nee
Kamerstuknummer 35401
KetenID WGK011356

Opschrift

Wet houdende wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling 2019-nCoV

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 07-02-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 13-02-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
19-02-2020 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 20-02-2020 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer Kamerstukken 35401
18-03-2020 Verslag
26-08-2020 Nota van wijziging
26-05-2021 Nota n.a.v. verslag
09-06-2021 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer
01-07-2021 Plenaire behandeling Tweede Kamer
06-07-2021 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 28-09-2021 Voorlopig verslag Kamerstukken 35401
01-11-2021 Memorie van antwoord
07-12-2021 Nader voorlopig verslag
20-01-2022 Nadere memorie van antwoord
15-02-2022 Verslag
17-02-2022 Nadere memorie van antwoord
18-02-2022 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
21-02-2022 Plenaire behandeling Eerste Kamer
22-02-2022 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Bekendmaking 28-02-2022 Bekendmaking stb-2022-92
01-03-2022 Inwerkingtreding stb-2022-92
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling