Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Implementatiewet Richtlijn 2019/2161

Met dit wetsvoorstel wordt de Richtlijn (EU) 2019/2161 wat betreft betere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming in de Unie geïmplementeerd. Deze richtlijn beoogt een betere handhaving van consumentenregels. Daarnaast worden deze regels gemoderniseerd zodat zij beter geschikt zijn voor nieuwe, met name digitale, ontwikkelingen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris EZK
Medeondertekenaar(s) Minister voor Rechtsbescherming
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Nee
Implementatie Richtlijn
KetenID WGK011360

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding EU-richtlijn aangenomen
21-01-2020 Implementatieschema EU-richtlijn
23-10-2020 Internetconsultatie (start)
22-11-2020 Internetconsultatie (eind)
26-03-2021 Ministerraad akkoord
Raad van State 09-04-2021 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
09-06-2021 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 12-10-2021 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
22-11-2021 Verslag
09-12-2021 Nota n.a.v. verslag
10-03-2022 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 22-03-2022 (Eindverslag), aangemeld voor (plenaire) behandeling
29-03-2022 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
29-03-2022 Plenaire behandeling Eerste Kamer
Bekendmaking 22-04-2022 Bekendmaking stb-2022-157
28-05-2022 Inwerkingtreding stb-2022-157

Startpagina

Acties

Delen regeling