Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Tijdelijke subsidieregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden

De concept Tijdelijke subsidieregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden vloeit voort uit de afspraken in het pensioenakkoord (5 juni 2019) en heeft als doel het faciliteren van sectorale maatwerkafspraken rondom duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden. Sociale partners in sectoren of branches kunnen in gezamenlijk overleg subsidieaanvragen indienen. Het kabinet stelt hiervoor €960 mln. beschikbaar in de periode van 2021 t/m 2025.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister SZW
Soort regeling Regeling
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK011371

Opschrift

Regeling van de Minister van SZW van [datum] tot het verstrekken van subsidies voor activiteitenplannen in het kader van duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 20-07-2020 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
18-09-2020 Internetconsultatie (eind)
Bekendmaking 21-01-2021 Bekendmaking stcrt-2021-2522
22-01-2021 Inwerkingtreding stcrt-2021-2522
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling