Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Lachgasbesluit

Onderhavig besluit plaatst distikstofmonoxide, ook bekend onder de naam lachgas, op lijst II van de Opiumwet. Op grond van artikel 3 van de Opiumwet is het verboden om stoffen die op lijst II staan, binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen, te telen, te bereiden, te bewerken, te verwerken, te verkopen, af te leveren, te verstrekken, te vervoeren, aanwezig te hebben of te vervaardigen. Lachgas kent verschillende eigenlijke toepassingen, waaronder als anestheticum en kortwerkende pijnstiller in de zorg, als drijfmiddel voor het opspuiten van onder andere slagroom in de horeca en voedingsmiddelenindustrie en als drijfgas in technische industrieën. Met dit besluit worden de oorspronkelijke toepassingen van lachgas uitgezonderd van de verboden handelingen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister VWS
Soort regeling Amvb
Onderwerp Zorg en gezondheid | Gezondheidsrisico's
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK011374

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 12-06-2020 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
10-07-2020 Internetconsultatie (eind)
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling