Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Wet op de rechterlijke organisatie, Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, Wet op de Raad van State en enige andere wetten i.v.m. enkele wijzigingen in het belang van integere, onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak, alsmede de regeling van enige andere onderwerpen

Met het wetsvoorstel wordt allereerst voorzien in een wettelijk verbod op het gelijktijdig bekleden van het ambt van rechter en het ambt van parlementariër. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een aanbeveling van GRECO (The Group of States against Corruption; een anti-corruptie orgaan onder de Raad van Europa). Ook wordt hiermee uitvoering gegeven aan de brief van de Minister voor Rechtsbescherming aan de Tweede en Eerste Kamer van 13 november 2018, waarin het overnemen van deze aanbeveling werd aangekondigd. Voorts wordt met dit wetsvoorstel onder meer een regeling ingevoerd over bezit en melding van financiële belangen door rechterlijke ambtenaren en een regeling ten aanzien van het voeren van een integriteitsbeleid door gerechten. Tot slot worden enkele meer technische verbeteringen en actualiseringen doorgevoerd in de Wet op de rechterlijke organisatie en de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Rechtsbescherming
Medeondertekenaar(s) Minister BZK
Soort regeling Wet
Onderwerp Recht | Rechtspraak
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 36243
KetenID WGK011410

Opschrift

Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de Raad van State en enige andere wetten in verband met enkele wijzigingen in het belang van integere, onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak, alsmede de regeling van enige andere onderwerpen

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 11-11-2021 Internetconsultatie (start)
06-01-2022 Internetconsultatie (eind)
06-01-2022 Internetconsultatie (eind)
01-07-2022 Ministerraad akkoord
Raad van State 12-07-2022 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
31-08-2022 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 02-11-2022 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
19-12-2022 Verslag
27-03-2023 Nota n.a.v. verslag
13-04-2023 Aangemeld voor plenaire behandeling Tweede Kamer

Startpagina

Acties

Delen regeling