Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet GRECO (onverenigbaarheid rechterschap en lidmaatschap parlement, insidersregeling, integriteit en enige andere onderwerpen)

Met het wetsvoorstel wordt allereerst voorzien in een wettelijk verbod op het gelijktijdig bekleden van het ambt van rechter en het ambt van parlementariër. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een aanbeveling van GRECO (The Group of States against Corruption; een anti-corruptie orgaan onder de Raad van Europa). Ook wordt hiermee uitvoering gegeven aan de brief van de Minister voor Rechtsbescherming aan de Tweede en Eerste Kamer van 13 november 2018, waarin het overnemen van deze aanbeveling werd aangekondigd. Voorts wordt met dit wetsvoorstel onder meer een regeling ingevoerd over bezit en melding van financiële belangen door rechterlijke ambtenaren en een regeling ten aanzien van het voeren van een integriteitsbeleid door gerechten. Tot slot worden enkele meer technische verbeteringen en actualiseringen doorgevoerd in de Wet op de rechterlijke organisatie en de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Rechtsbescherming
Medeondertekenaar(s) Minister BZK
Soort regeling Wet
Onderwerp Recht | Rechtspraak
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK011410

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 11-11-2021 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling