Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit doorstroomtoetsen po

Het Besluit doorstroomtoetsen po wijzigt het Toetsbesluit PO, het Uitvoeringsbesluit WVO 2020, en het Besluit register onderwijsdeelnemers in verband met enkele aanpassingen op het gebied van de doorstroom van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs en erkenning van doorstroomtoetsen en toetsen verbonden aan leerling- en onderwijsvolgsystemen in het primair onderwijs. De onderliggende regelgeving wordt hiermee in lijn gebracht met de Wet doorstroomtoetsen po.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 35674
KetenID WGK011416

Opschrift

Besluit van 9 november 2022 tot wijziging van onder andere het Toetsbesluit PO in verband met enkele aanpassingen op het gebied van de doorstroom van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs en erkenning van doorstroomtoetsen en toetsen verbonden aan leerling- en onderwijsvolgsystemen in het primair onderwijs (Besluit doorstroomtoetsen po)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 21-06-2021 Internetconsultatie (start)
21-06-2021 Internetconsultatie (start)
19-07-2021 Internetconsultatie (eind)
20-05-2022 Ministerraad akkoord
Raad van State 23-05-2022 Voorhang start Tweede Kamer
07-06-2022 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
29-06-2022 Voorhang einde Tweede Kamer
29-06-2022 Voorhang einde Eerste Kamer
05-07-2022 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
22-09-2022 Advies Raad van State uitgebracht
08-11-2022 Bekrachtiging
Bekendmaking 30-11-2022 Bekendmaking stb-2022-480
01-01-2023 Inwerkingtreding stb-2022-481
01-08-2023 Inwerkingtreding stb-2022-481

Startpagina

Acties

Delen regeling