Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Arbobesluit ivm enkele technische wijzigingen 2021

O.a. wijzigingen in bepalingen inzake registratie en certificatie, werkbakken

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris SZW
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK011429

Opschrift

Besluit houdende wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met enkele technische wijzigingen en klein beleid

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 29-04-2021 Internetconsultatie (eind)
05-11-2021 Ministerraad akkoord
Raad van State 16-11-2021 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
15-12-2021 Advies Raad van State uitgebracht
20-12-2021 Bekrachtiging
Bekendmaking 23-12-2021 Bekendmaking stb-2021-645
01-01-2022 Inwerkingtreding stb-2021-645

Startpagina

Acties

Delen regeling