Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit II (uitbreiding mogelijkheden afpakken, relatieve competentie in megazaken (en die van het FP))

Het conceptwetsvoorstel strekt tot het tot stand brengen van een nieuwe wet Confiscatie criminele goederen en tot aanpassing van bestaande wetgeving, ter versterking van de aanpak van ondermijnende en georganiseerde criminaliteit. De wijzigingsvoorstellen hebben betrekking op het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht, de Opiumwet, de Algemene Wet bestuursrecht, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet op de economische delicten.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister JenV
Medeondertekenaar(s) Minister voor Rechtsbescherming
Soort regeling Wet
Onderwerp Recht | Strafrecht
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK011444

Opschrift

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met verdere versterking van de strafrechtelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 16-11-2021 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
23-11-2021 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
31-01-2022 Internetconsultatie (eind)
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling