Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Innovatiebesluit strafvordering

Het Innovatiebesluit Strafvordering geeft nadere regels over de inhoud van een verkort proces-verbaal en voorziet in een regeling waarmee kan worden bepaald dat één of meerdere artikelen van Titel X van het Vierde Boek van het Wetboek van Strafvordering (innovatie van verschillende onderwerpen) ingevoerd door de Innovatiewet Strafvordering kan worden toegepast in één of meerdere arrondissementen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Rechtsbescherming
Soort regeling Amvb
Onderwerp Recht | Strafrecht
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK011446

Opschrift

Besluit houdende regels ter bevordering van innovatie van verschillende onderwerpen in het kader van de modernisering van het Wetboek van Strafvordering (Innovatiebesluit Strafvordering)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 24-06-2022 Ministerraad akkoord
Raad van State 05-07-2022 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
20-07-2022 Advies Raad van State uitgebracht
05-09-2022 Bekrachtiging
Bekendmaking 13-09-2022 Bekendmaking stb-2022-352
01-10-2022 Inwerkingtreding stb-2022-362

Startpagina

Acties

Delen regeling