Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Verzamelbesluit VWS 2020

Met deze verzamel-AMvB worden een aantal technische wijzigingen doorgevoerd in verschillende Besluiten. Zo wordt de orthopedagoog-generalist toegevoegd aan de begripsbepaling geregistreerde professional in het Besluit Jeugdwet en wordt de naamswijziging van AMHK naar Veilig Thuis doorgevoerd.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister VWS
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK011465

Opschrift

Besluit van […] tot wijziging van een aantal besluiten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport teneinde de orthopedagoog-generalist toe te voegen aan de begripsbepaling van geregistreerde professional en de naamswijziging van het AMHK en enkele andere wijzigingen door te voeren (Verzamelbesluit VWS 2020)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 08-05-2020 Ministerraad akkoord
Raad van State 26-05-2020 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (start)
23-06-2020 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (eind)
29-06-2020 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
08-07-2020 Advies Raad van State uitgebracht
31-08-2020 Bekrachtiging
Bekendmaking 09-09-2020 Bekendmaking stb-2020-321
01-10-2020 Inwerkingtreding stb-2020-321
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling