Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet differentiatie in de pabo (jonge kind, oude kind)

Voor uitvoering van de motie Heerema c.s. (27923, nr.401), betreffende de invoering van gespecialiseerde pabo’s, zijn een wetsvoorstel en amvb nodig. Het gaat tevens om uitvoering van een passage uit het regeerakkoord Rutte III, p.11: "We differentiëren in de lerarenopleidingen. Er komen specialisaties die zich richten op jongere en oudere (tot en met de onderbouw in het vmbo) kinderen en op vakgericht lesgeven in het beroepsonderwijs. Het beroep van onderwijzer wordt hierdoor aantrekkelijker, zowel voor mannen als voor vrouwen."

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister OCW
Medeondertekenaar(s) Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK011468
Status Voortijdig beëindigd

Opschrift

Wet differentiatie in de pabo

Voortgang

  1. Huidige stap: Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 23-12-2020 Internetconsultatie (start)
01-02-2021 Internetconsultatie (eind)

Startpagina

Acties

Delen regeling